Lehdistötiedote 5.4.2016

Kiinan johtaviin bioenergiatoimijoihin kuuluva Kaidi aikoo käynnistää Kemiin pilottialueen energiapuun korjuun ja hankinnan kehittämiseksi. Kaidi kertoi pilottialueen kehittämisestä ja biojalostamoprojektin etenemisestä tänään yhdessä Kemin kaupungin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Kemissä. Kaidin Kemiin suunnittelema biodieseltehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, jonka pääraaka-aineena toimisi energiapuu. Jalostamon myötä Kaidista tulisi Suomen suurin energiapuun ostaja.

Kaidi näkee suuren potentiaalin energiapuun jalostuksen kehittämisessä Suomessa ja tähtää Kemin pilottialueen avulla läpimurtoon raaka-ainehankinnassaan. Pilottialueen avulla tavoitellaan 20 prosentin laskua energiapuun hankintakustannuksissa seuraavan viiden vuoden aikana säilyttäen silti hyvät toimintaedellytykset koko toimintaketjulle. Tämä asettaa kunnianhimoisen tavoitteen energiapuuhankinnan korjuulle, varastoinnille sekä logistisille ratkaisuille raaka-aineen laadun optimoimiseksi.

Pilottialuetta kehitetään yhteistyössä alueen puuntuottajien ja -toimittajien, yrittäjien, Kemin kaupungin ja Digipoliksen, Lapin ammattikorkeakoulun ja ammattiopisto Lappian sekä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Pilottialueen kehittämiselle on haettu rahoitusta, josta tullaan kertomaan lisää kevään aikana.

”Haluamme löytää Kemin pilottialueprojektin kautta parhaat käytännöt energiapuun korjuuseen ja varastointiin. Energiapuuta on kerätty Suomessa systemaattisesti verrattain vasta lyhyen aikaa, joten kehittämispotentiaalia on paljon. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi uusia korjuutekniikoita ja löytää ratkaisu siihen, miten jokaisen kuljetuskuorman energiasisältö saadaan maksimoitua ja näin tehostaa puun kuljetuskustannuksia”, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen kertoo.

Kemin biodieseljalostamo tulee tarvitsemaan kaksi miljoonaa kuutiota puuta vuosittain. Pohjois-Suomessa on paljon raaka-aineeksi soveltuvia jakeita, pääasiallisesti energiapuuta. Pitkällä tähtäimellä Kaidin tavoitteena on käyttää Kemin jalostamon raaka-aineena pelkästään metsästä kestävästi hankittuja alhaisimman jalostusarvon puujakeita, kuten energiapuuta ja teollisuuden sivuvirtoja.

”Bio- ja kiertotalous on Kemin kaupunkikonsernin strateginen kehittämisala, johon kuuluu alueen ekosysteemin kehittäminen biojalostamohankkeen tukemiseksi. Olemme mukana kartoittamassa muun muassa energiapuuketjun tehostamiseksi tarvittavaa kalusto- ja terminaalitarvetta, Pohjois-Suomen tie- ja raideyhteyksiä sekä terminaaliliiketoiminnan ja satama-alueen kehittämismahdollisuuksia”, Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen kertoo.

Biodieseljalostamohankkeen suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Hankkeen valmistelut työllistävät tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Kaidi tekee hankkeen lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.