Kaidi ja Kemin kaupunki järjestävät tiistaina 5.4. avoimen yleisötilaisuuden Kemissä. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella kemiläisten kanssa Kaidin suunnitelmasta rakentaa biojalostamo Kemiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Toteutuessaan hanke olisi maailman ensimmäinen suoraan energiapuusta biopolttoaineita tuottava laitos.

Jalostamo olisi Suomen kansantaloudelle ja erityisesti Kemin alueelle merkittävä investointi. Lisäksi projekti olisi malliesimerkki seuraavan sukupolven paikallisesta energiasta, joka on tuotettu puusta luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen. Projekti tulee synnyttämään ympärilleen laajan erikoisosaamisen ja innovaatioiden ekosysteemin, jossa Kemin alueen ja Pohjois-Suomen toimijat ovat keskeisessä roolissa.

Tilaisuudessa ovat paikalla keskustelemassa Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen sekä Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen.

Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 18.30

Paikka: Kemin Kulttuurikeskus, iso auditorio, Marina Takalon katu 3, Kemi