Euroopan parlamentissa järjestettiin 3. toukokuuta kestävää biopolttoainepolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen käsittelevä seminaari. Kaidin organisoima tilaisuus keräsi paikalle asiantuntijoita niin instituutioista, teolliselta sektorilta kuin kansalaisjärjestöistä keskustelemaan biomassan kestävyyskriteereistä.

Tilaisuudessa olivat puhumassa Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koposen lisäksi Euroopan komissiosta Marie C. Donnelly, EU:n uusiutuvien energialähteiden, tutkimuksen ja innovoinnin sekä energiatehokkuuden yksikön johtaja sekä Jos Dings, Euroopan komission energia-, liikenne- ja ympäristöjärjestöjen pääosaston toiminnanjohtaja.

Seminaarin isäntänä oli europarlamentaarikko Nils Torvalds (ALDE). Niin Torvalds kuin Koponen painottivat puheenvuoroissaan sääntelyn tärkeyttä, jotta markkinatoimijoille saadaan kehitettyä selkeät, pitkän aikavälin toimintakehykset.

”Mikäli EU haluaa nähdä konkreettisia tuloksia uusiutuvien biopolttoaineiden kehityksessä, on tärkeää saada aikaan johdonmukainen ja selkeät tavoitteet asettava sääntelykehys”, sanoi Pekka Koponen. 

Suomi on asettanut kansallisella tasolla kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvan energian käytölle rakentaen maahan maailmanluokan biopolttoaineklusterin. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Kaidi ilmoitti helmikuussa suunnittelevansa rakentaa miljardin euron biopolttoainejalostamon Kemiin. Jalostamo tuottaisi vuosittain 200 000 tonnia kehittynyttä toisen sukupolven uusiutuvaa dieseliä, jonka pääraaka-aineena toimisi energiapuu. Kaidi tekee hankkeen lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.