Euroopan komissio on päättänyt siirtää 88,5 miljoonan euron NER300-investointituen Kaidille biopolttoainejalostamon rakentamiseen Kemin Ajokseen. Uusiutuvan energian tuottajille suunnattu NER300-tuki myönnettiin alun perin Vapon suunnittelemalle biopolttoainelaitokselle vuonna 2012, mutta Vapo luopui hankkeesta vuonna 2014.

”Olemme hyvin iloisia komission päätökseen myöntää NER300-tuki Kemin biojalostamon rakentamiseen. Tukipäätös yhdessä Euroopan komission kesäpaketin positiivisen viestin kanssa vahvistavat merkittävästi Kaidin mahdollisuuksia viedä hanketta eteenpäin. Ne ovat myös selkeä osoitus komission vahvasta uskosta hankkeeseen ja kehittyvään biopolttoainemarkkinaan”, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen toteaa.

Toteutuessaan Kemin biojalostamon kokonaisinvestointi olisi noin miljardi euroa. Jalostamon työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi noin 4 000 henkilötyövuotta, ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjuun syntyisi satoja uusia työpaikkoja. Kaidi käy parhaillaan keskustelua rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa ja pyrkii tekemään lopullisen investointipäätöksen vuoden loppuun mennessä.

Kaidi on myös tyytyväinen siihen, että Euroopan komission keskiviikkona julkaisemassa kesäpaketissa Suomelle kansallisesti tärkeät biopolttoaineet ovat hyvin edustettuina. Paketissa korostetaan selkeitä tavoitteita edistyneille biopolttoaineille sekä sekoitusvelvoitteiden merkitystä markkinoiden luomisessa. Koko bioenergia-alan kannalta on tärkeää, että komission esityksessä puun energiakäytön päästölaskenta säilyy neutraalina hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC-ohjeistuksen mukaisesti.

“Kesäpaketin sisältö ja sitovien kansallisten päästötavoitteiden julkaisu ovat osoituksia EU:n sitoutumisesta liikenteen päästöjen leikkaamiseen. Suomessa kehittyneet biopolttoaineet ovat tärkeässä roolissa päästötavoitteiden saavuttamisessa. Nyt yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa, että komission selkeä visio viedään kaikkiin tarvittaviin tuleviin esityksiin”, Koponen kertoo.