Kiinan johtaviin bioenergiatoimijoihin kuuluva Kaidi suunnittelee rakentavansa Kemiin miljardin euron biojalostamon. Toteutuessaan tehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi biodieseliä ja 25 % biobensiiniä. Jalostamon pääraaka-aineena toimisi energiapuu, ja se olisi ensimmäinen laatuaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Kaidi tekee hankkeen lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kaidi on Kiinan suurimpia bioenergiatoimijoita, ja se on kartoittanut jo pitkään mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Aasiasta Eurooppaan.

”Suomi on biopolttoaineiden kannalta kiinnostavin sijoituskohde pohjoisella pallonpuoliskolla. Suomessa on erityisen edistyksellinen ja kunnianhimoinen biotalouspolitiikka, suuret biomassaresurssit ja paljon kiinnostavia yhteistyökumppaneita”, Sunshine Kaidi New Energy Groupin hallituksen puheenjohtaja Chen Yilong toteaa.

”Puun käytön lisääminen ja biotalouden edistäminen ovat hallituksen kärkihankkeita. Samoin vientiä ja työllisyyttä lisäävien ulkomaisten investointien saanti Suomeen on keskeinen tavoitteemme. Näistä syistä olemme ilahtuneita Kaidin suunnitelmista ja seuraamme mielenkiinnolla, miten hanke etenee tulevina kuukausina”, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kommentoi.

Hankkeen kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa. Tämän hetken veropohjalla hankkeesta kertyisi verotuloa jopa 200 miljoonaa euroa vuosittain. Tehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi noin 4 000 henkilötyövuotta, ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjuun syntyisi satoja uusia työpaikkoja. Itse tehdas tulisi työllistämään vakituisesti noin 150 henkilöä.

Lopullinen investointipäätös vuoden loppuun mennessä

Kaidin biodieseltehdas nousisi Ajoksen satamaan samalle tontille, johon Vapo suunnitteli biodieseljalostamoa aikaisemmin. Vapo luopui hankkeesta vuonna 2014. Kaidin hanke perustuu eri tekniikkaan kuin Vapo Oy:n hanke. Kaidi on hankkinut omaan jalostamoprojektiinsa soveltuvat ympäristövaikutusten arviointiin sopivat selvitykset ja suunnitelmat Vapo Oy:ltä.

Lisäksi Kaidi on saanut ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) Lapin ELY-keskukselta ja ympäristöluvan valmistelu on jo pitkällä. Kaidi on myös allekirjoittanut aiesopimuksen ostaakseen 33 hehtaaria maata Kemin kaupungilta.

”Bio- ja kiertotalous on Kemin kaupunkikonsernin strateginen kehittämisala. Biojalostamohanke on osoitus siitä, että Kemissä on erinomaiset edellytykset investointiin ja elinvoimaiseen yritystoimintaan”, Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen kertoo. 

Kaidi käy parhaillaan keskustelua alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lopullinen investointipäätös tullaan tekemään tämän vuoden aikana. Kaidin suunnitelmien mukaan Kemin jalostamon rakennustyöt alkaisivat vuonna 2017, jolloin se voisi olla täydessä toiminnassa vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Taustalla maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen teknologia

Toteutuessaan Kemin biodieseljalostamo tulee osoittamaan, että myös puupohjaisesta biomassasta voidaan tehdä korkealaatuista biodieseliä. Tehdas olisi maailman ensimmäinen toisen sukupolven biodieseljalostamo, joka käyttää raaka-aineenaan kestävää puupohjaista biomassaa, eli niin kutsuttua energiapuuta.

Jalostamon tuottama toisen sukupolven biodiesel on päästöiltään puhtaampaa ja laadukkaampaa polttoainetta kuin ensimmäisen sukupolven biodiesel. Sitä voi myös sekoittaa missä tahansa suhteessa fossiilisen dieselin kanssa, mikä tekee käytöstä joustavaa.

Lisätiedot:
Kaidi Finland Media Desk
kaidi@miltton.fi
puh. 044 757 4899

Kaidi:
Vuonna 2016 perustettu Kaidi Finland on uusiutuvaa energiaa tuottava yritys, joka suunnittelee toisen sukupolven biojalostamon rakentamista Kemin Ajokseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaidi Finlandin omistaa kiinalainen Sunshine Kaidi New Energy Group, joka kuuluu Kiinan suurimpiin biotaloustoimijoihin, ja sillä on biomassajalostamoita eri puolilla Kiinaa sekä Vietnamissa. Vuonna 1992 perustetun Kaidin arvoksi on määritelty yli 7 miljardia euroa, ja sillä on yli 8 000 työntekijää. Kaidin pääkonttori sijaitsee Kiinan Wuhanissa, Hubein maakunnassa. Sunshine Kaidi New Energy Groupin toimitusjohtaja on Chen Yilong, joka on myös yksi yrityksen perustajista. Kaidi Finlandin toimitusjohtaja on Pekka Koponen.