kaidi_5.jpg
kaidi_5.jpg

Kaidi Finland


Kaidi Finland on perustettu käynnistämään ja valvomaan Kemin Ajokseen suunniteltua biojalostamon investointiprojektia. Vuoden 2016 alussa perustettu Kaidi Finland vastaisi tuotantovaiheessa tehtaan operoinnista, prosessin optimoinnista ja teknologia- sekä innovaatioyhteistyöstä.

SCROLL DOWN

Kaidi Finland


Kaidi Finland on perustettu käynnistämään ja valvomaan Kemin Ajokseen suunniteltua biojalostamon investointiprojektia. Vuoden 2016 alussa perustettu Kaidi Finland vastaisi tuotantovaiheessa tehtaan operoinnista, prosessin optimoinnista ja teknologia- sekä innovaatioyhteistyöstä.

Kaidi Finland

Kaidi haluaa mahdollistaa ensiluokkaisen uusiutuvan dieselin tuottamisen Suomessa. Kaidi suunnittelee rakentavansa Kemiin biojalostamon, joka tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia uusiutuvaa biopolttoainetta, josta 75 prosenttia olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 prosenttia uusiutuvaa bensiiniä.

Kaidi on suunnitellut Kemin biojalostamoinvestointia vuodesta 2014. Kaidi Finlandin omistaa yksi Kiinan suurimmista bioenergiatoimijoista, Sunshine Kaidi New Energy Group. Vuonna 2016 perustetun Kaidi Finlandin toimitusjohtaja on Pekka Viljakainen.


Kaidi Kiinassa

Kaidi Finlandin omistaa kiinalainen Sunshine Kaidi New Energy Group, joka on erikoistunut uusiutuvan energian tuotantoon, ympäristöteknologiaan ja energiatuotteisiin. Vuonna 1992 perustettu Kaidi kuuluu Kiinan suurimpiin bioenergiatoimijoihin.

Tällä hetkellä yrityksellä on toimintaa 24 provinssissa Kiinassa sekä Vietnamissa. Kaidin arvoksi on määritelty yli seitsemän miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yhteensä noin 8 000 työntekijää. Kaidia johtava holdingyhtiö on yksityisomistuksessa ja sen tytäryhtiöt ovat listautuneita Shenzhenin pörssissä. Kaidin pääkonttori sijaitsee Kiinan Wuhanissa, Hubein maakunnassa.

Kaidin yritystoiminta Kiinassa on jaettu kolmeen yksikköön, joita ovat: New Energy, Energy Saving and Environment Protection sekä New Material. Yrityksen strategisena tavoitteena on rakentaa 250 biovoimalaitosta vuoteen 2022 mennessä. Kaidi on kartoittanut jo pitkään mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Aasiasta Eurooppaan. Suomen kunnianhimoinen biotalouspolitiikka yhdessä suurten biomassaresurssien ja korkean teollisen osaamisen kanssa tekevät Suomesta luontevan aloituskohteen laajentumiselle Eurooppaan.

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa Kaidin liiketoimintaa Kiinassa. Edistääkseen ympäristöystävällisen teknologian kehittymistä ja luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuvia energiaratkaisuja, yritys tekee Kiinassa yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman kanssa.